RADOKAPSPROMOTORISTY
Specializujeme se na poradenství v
silniční dopravě
- z. č. 361/2000 Sb. / bodový systém, rychlost apod.
- z. č. 111/1994 Sb.
- následné problémy řeší doporučená advokátní kancelář
SÍDLO
KNIHA
Kopecký
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Kopecký
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Tým specializující se na právo správní, přestupkové, trestní a dále také
občanské, obchodní, rodinné, dědické, Jsme připraveni pomoci každému k
ochraně jeho práv.
Vždy však mějte na paměti, že máte právo na kvalifikovanou právní pomoc
prostřednictvím advokáta. Pokud si nejste jisti jak postupovat, je vhodné nejdříve
se poradit s advokátem.
Chraňte svá práva a poraďte se s advokátem, než něco vypovíte či podepíšete.
K podpisu či výpovědi nemůžete být nuceni.
Radokaps pro motoristy
Mgr. Milan Bělka
Dopravní expert doporučuje
KONTAKT
KONTAKT
ZPĚT
ZPĚT
KNIHA
KNIHA
tým advokátní kanceláře
Mgr. Jaroslav Kopecký, advokát
kopecky@kopeckyak.cz
Mgr. Theobald Ptoszek, advokát
ptoszek@kopeckyak.cz
Miroslava Odehnalová - právní asistentka
odehnalova@kopeckyak.cz
Tereza Paličková - asistentka AK
palickova@kopeckyak.cz
Mgr. Milan Bělka – externí konzultant
doprava, nehody
radokaps@seznam.cz
Kontakty
Od 7:00 do 15:30
+420 724 780 289
Mimo pracovní dobu
+420 606 738 363
+420 728 552 631
+420 724 514 154
Kopecký
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ZPĚT
ZPĚT
SÍDLO
SÍDLO
SÍDLO: ulice Horní 1642/55a
700 30 Ostrava-Jih – Hrabůvka
kousek od FÚ Hrabůvka
Kopecký
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
KONTAKT
KONTAKT
ZPĚT
ZPĚT
Kopecký
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
KNIHA
KNIHA
KNIHA
RADOKAPSPROMOTORISTY
Mgr.MilanBělka–externíkonzultantdoprava,nehody
radokaps@seznam.cz, +420 724 514 154
KONTAKT
KONTAKT
ZPĚT
ZPĚT
Kopecký
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ