Mobil 724 514 154 volejte
R A D O K A P S P R O M O T O R I S T Y
Specializujeme se na poradenství v
silniční dopravě
- z. č. 361/2000 Sb. / bodový systém, rychlost apod.
- z. č. 111/1994 Sb.
- následné problémy řeší doporučená advokátní kancelář
- poradenství 724 514 154 VOLEJTE
K N I H A
PORAĎTE SE A ZVOLTE SI
VHODNOU PRÁVNÍ POMOC
Vždy však mějte na paměti, že máte právo na kvalifikovanou právní pomoc
prostřednictvím advokáta. Pokud si nejste jisti jak postupovat, je vhodné nejdříve
se poradit s advokátem.
Chraňte svá práva a poraďte se s advokátem, než něco vypovíte či podepíšete.
K podpisu či výpovědi nemůžete být nuceni.
NEMŮŽETE BÝT NUCENI K VÝPOVĚDI. POKUD ŽÁDÁTE PŘÍTOMNOST PRÁVNÍ
POMOCI, NEMŮŽE VÁM BÝT UPŘENA, NEBO ZAKÁZÁNA.
Radokaps pro motoristy
Mgr. Milan Bělka
Dopravní expert doporučuje
K O N T A K T
K O N T A K T
Z P Ě T
Z P Ě T
K N I H A
K N I H A
tým kanceláře
Mgr. Milan Bělka – externí konzultant
doprava, nehody, dopravní expert
radokaps@seznam.cz
Kontakty
Od 7:00 do 15:30
+420 724 514 154
Z P Ě T
Z P Ě T
K
K
N I H A
N I H A
K N I H A
RADOKAPS PRO MOTORISTY
Mgr. Milan Bělka – externí konzultant doprava, nehody
radokaps@seznam.cz, +420 724 514 154
K O N T A K T
K O N T A K T
Z P Ě T
Z P Ě T